کشف جسد مفقود شده در سیل پس از ۲۴ روزفرماندار شهرستان کوهرنگ: جسد «ستاره رشیدی» از عشایر این منطقه که در سیل اخیر مفقود شده بود توسط کارشناسان و مسئولان عملیات لایروبی و احیای سدهای جهاد کشاورزی و کشاورزی پیدا شد. قنات های شهر .