کشف نیم تن مکمل ورزشی تقلبی در جنوب تهرانسرهنگ دوستعلی جلیلیان: چندی پیش پس از اطلاع ماموران مبنی بر تولید و توزیع مکمل های بدنسازی تقلبی در منطقه قلعهنو، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۲۱۱ قلعهنو قرار گرفت. و در اولین اقدام ماموران تحقیقات اولیه انجام شد و مشخص شد که این گزارش مورد استقبال قرار گرفته است.