کنسرت گروه مهرگان در برج آزادیقطعاتی که در روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت اجرا شد حاصل تلاش مشترک دکتر آریا سیاح و معین کوهی بوده ، که سویت سمفونی سربداران اثر جاودانه استاد فرهاد فخرالدینی یکی از آثار اجرایی بود.