کیفرخواست پرسپولیس در استوکستجهیزات گلف پرسپولیس آذرماه سال قبلی {به دلیل} شکایت آنتونی استوکس ۸۳ هزار دلار جریمه شد.