کیهان: وضعیت شیعیان در دوران طالبان بهتر شدما شاهد پیشرفت های خوبی در زمینه های امنیتی و اقتصادی همکاری های دو کشور بوده ایم و وضعیت امنیتی مردم افغانستان از جمله وضعیت امنیتی شیعیان بهبود چشمگیری داشته است. با این حال، هنوز مشکلات وجود دارد و نیاز به همکاری بیشتر دو طرف داریم.