گروه قهرمان مسابقات پدل زنان ملت خاص شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند فدراسیون اسکواش، مسابقات آزاد پدل زنان کمتر اجتناب کرده اند ۱۸ سال قهرمانی ملت اجتناب کرده اند روز چهارشنبه در مجموعه ورزشی پدل استراتژی پاس تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام گروه‌های دینا موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران گرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روناز رغبتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایا شفیعی اجتناب کرده اند تهران همراه خود شیوع مقابل رقبا به فینال راه پیدا کردند.

گروه دینا موسوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران گرانی سودآور شد در فینال همراه خود شیوع ۲ بر صفر به مقام قهرمانی برسد.

نتایج سایر نمایندگی‌کنندگان در این دوران اجتناب کرده اند مسابقات عبارت است اجتناب کرده اند:

هلناز حسن‌زاده، نورا عبداللهی ۲ _ ۰ رونیکا رشیدی، باران قرآنی

زهرا پوردهقانی، مانلی مبتلا ۲_ ۰ باران قرآنی، رونیکا رشیدی

درنیکا امیر معزی، دینا رفیعی ۲_ ۰ جانان بی‌طرفان، دلان بی‌طرفان

زهرا پوردهقان، مانلی مبتلا ۲_ ۱ زینب برهان، زهرا برهان

دینا موسوی، باران گرانی ۲_ ۰ روناز رغبتی، شفیعی

این مسابقات کدام ممکن است زیر تذکر صفحه بحث پدل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی مجموعه پدل استراتژی پاس برگزار شد، دارای رنکینگ کشوری بود.