گفتگو با پدر دختر ۲۳ ساله ربوده شده را ببینید / جدیدترین عکس های سما; ۴۸ روز پیشسما ۲۲ ساله ۴۸ روز است که ناپدید شده است. پدرش با گریه می گوید هر روز می رود پلیس، می رود دادستان، می گویند صبر کن. گوشی یا موتور و ماشینم را گم کردم؟! سما با خاله و مادرش قرار خرید می گذارد اما سما آنها را رها می کند تا یک تکه طلا بفروشند و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه