یادگاری‌های بزرگمهر وزیر انوشیروان ساسانی / همراه با داستان شطرنج و تخته نرد (فیلم)بزرگمهر حکیم پرآوازه ایران باستان است. کسی که از صلح و دوستی می‌گفت، اما عده کمی درباره او می‌دانند.