یک طوفان جهانی در راه استجهان در معرض خطر زوال شدید نظم است. این به دلیل جنبه‌های ژئوپلیتیک سنتی از جمله رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپراتوری بلندپروازانه و درگیری بر سر منابع، و همچنین مواجهه با چالش‌های جدید مانند تغییرات آب‌وهوایی، بیماری‌های همه‌گیر و تکثیر هسته‌ای است.