یک میلیون ریال پول نقد هدیه بگیرید و یاد بگیرید چگونه مشتریان خود را چند برابر کنید؟برند آراد راه رسیدن به ثروت است. این شرکت دارای بیش از ۱۶ سال سابقه در زمینه تجارت و بازرگانی می باشد. اعتقاد این مجموعه بر این است که در تجارت و صادرات ثروت فراوانی وجود دارد و دلیل فقر بسیاری از مردم فقیر بودن مشاغلی است که مردم برای امرار معاش انتخاب می کنند.