یک پیشنهاد موبایلی (عکاسی)


در این تصویر تقریبا همه بینندگان گوشی را با مهارت یک گلف باز حرفه ای تایگر وودز ضبط می کنند و تنها تعداد انگشت شماری از حاضران در حال حاضر دوست دارند این بازی را تماشا کنند! شاید گاهی بهتر باشد گوشی هایمان را کنار بگذاریم و لحظات زیبا را فقط در ذهنمان ثبت کنیم.