یک کارگردان: کلمه "مذاکره" از تمام ویدیوها حذف خواهد شدمسعود اطیابی: رفتارهای مشکوکی در روش های نظارتی به ویژه در عوامل سازمان صدا و سیما وجود دارد که قصد و هدف آنها تخریب این سازمان در چشم مردم است. آنها در تجارت نظارتی نفوذ کرده اند و با روش های نظارتی خود مردم را به سمت بی اعتمادی و نفرت از این سازمان سوق می دهند.