۱۵ کشور اول فوتی های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته (اینفوگرافیک)


۱۵ کشور اول فوتی های کرونا در ۲۴ ساعت گذشته (اینفوگرافیک)