۲۰ واقعیت هیجان انگیز در مورد سیارهدشت Chamarel در منطقه Riviera Noir در جنوب غربی جزیره موریس قرار دارد که در سراسر جهان به دلیل سرزمین هفت رنگ خود شناخته شده است. منطقه ای متشکل از تپه های ماسه ای در این منطقه وجود دارد که شن های آن هفت رنگ مختلف دارد. وقتی نور خورشید به این تپه های شنی برخورد می کند، می توانید این هفت رنگ را به وضوح ببینید.