۲۰۰۰ مشتری هرمزگانی خودکفا شدند

به گزارش خبرگزاری فارس بندرعباس، بر اساس آخرین آمار اعلام اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره)، ۲۰۲۲ مددجوی این نهاد طی سال ۱۴۰۰ در استان هرمزگان به خودکفایی رسیدند.

این رقم تنها حدود ۳.۱ درصد از مجموع ۶۴ هزار و ۷۷ نفر خودکفای این نهاد در سراسر کشور را شامل می شود و از این رو استان هرمزگان در زمره استان های دارای کمترین آمار اشتغال در سال گذشته قرار دارد.

استان‌های شرقی، غربی و اردبیل به‌عنوان استان‌های اول تا سوم و همچنین استان‌های هرمزگان، همدان و یزد به‌عنوان استان‌های دارای کمترین آمار خودکفایی در گذشته معرفی شده‌اند.

مرتضی فیروزآبادی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در این خصوص اظهار داشت:

استان‌های شرقی، غربی و اردبیل به‌عنوان استان‌های اول تا سوم و همچنین استان‌های هرمزگان، همدان و یزد به‌عنوان استان‌های دارای کمترین آمار خودکفایی در گذشته معرفی شده‌اند.

یادداشت های پیام / ۸۸۰۵۰
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید