۲۴ ساعت نفس گیر برای دلاربه گفته بسیاری از تحلیلگران بازار تهران، با توجه به مشاهدات روند قیمتی این ارز در روزهای گذشته، سطوح قیمتی در روزهای اخیر کمتر از کانال ۳۰ هزار تومانی به قلب سخت دلار تبدیل شده است. این دومین بار است که نرخ ارز از سطح حمایتی عبور می کند، ۳۰ هزار تومان بدون نتیجه می ماند، انجام می شود.