۳ جوانی که از فاجعه بزرگتر در سیل استهبان فارس جلوگیری کردندسه جوان فداکار به نام‌های حمیدرضا فاطمی‌نیا، رضا علیپور و نادر امید که امروزه در شبکه‌های مجازی از سوی بسیاری از مردم به آنها «بزرگ‌مرد» خطاب می‌شود، با موتورسیکلت یا پیاده در کنار جاده سیل و رودخانه رودبال با فریاد بیرون می‌روند. به مردمی که از حادثه بی خبر بودند سیل خطرناک با خبر و جان صدها نفر نجات یافت.