۳۵۰۰ واحد مسکونی برای مستضعفان در استان گلستان ساخته می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مسکن گلستان، علی محمد زنگنه در بهره برداری از ۱۵۰ واحد مسکونی روستایی برای مشمولان کمیته امداد در روستای آشور بای علی آباد کتول گفت: نقشه راه برای این امر تهیه شده است. تعداد ۹۳۳ کشور در استان گلستان. میزان آمادگی طراحی راننده در کشور ۵۴ درصد بوده در حالی که در گلستان از ۲۰ درصد به ۷۴ درصد رسیده است.

وی تصریح کرد: نرخ نوسازی مسکن روستایی در کشور ۵۰ درصد و در گلستان ۵۷ درصد است و یکی از اقدامات خوب بنیاد مسکن در سال های اخیر مقاوم سازی ۱۲۸ هزار واحد از کل مسکن روستایی است. ۲۲۸۰۰۰ مسکن روستایی واحدهای گلستان

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: در افق چهار ساله گلستان ۹۸ هزار واحد مسکونی روستایی و شهری ساخته می شود که از این تعداد ۲۸ هزار واحد در مناطق روستایی است و با توجه به نسبت جمعیت روستایی و شهری در استان تلاش کردیم. برای ساخت بیشتر واحدهای مسکونی روستایی

او ادامه می دهد: بیایید در افق تلاش کنیم ۱۴۰۴ متوسط ​​درآمد سرانه ناخالص خانوارهای گلستانی را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می رسانیم.

زنگنه گفت: در استان گلستان ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در دست ساخت است که از این تعداد هزار و ۵۰۰ واحد برای مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و ۲ هزار واحد نیز برای مستضعفان و مستضعفان است.