۴ علت پنهان یبوست که به راحتی قابل درمان هستندمصرف روزانه فیبر باید بین ۲۲ تا ۳۴ گرم باشد، در حالی که متخصصان می گویند که مردان باید همیشه حداقل مقدار فیبر ۲۸ گرم را حفظ کنند. با این حال، تعداد قابل توجهی از مردم فیبر خود را جدی نمی گیرند و در نهایت روزانه ۱۴ گرم فیبر دریافت می کنند.