۵ شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل شدکلیه مراکز دولتی و اداری و بخش اداری مؤسسات و سازمانهای وابسته به مؤسسات دولتی و خصوصی به استثنای ارتش، نیروی انتظامی، مراکز بهداشتی و درمانی و پزشکان، بیمارستانها، بانکها و مراکزی که موظف به ادامه فعالیت تعطیلات خود در استان هستند. کشور. شهرستان منطقه سیستان تعطیل اعلام شد.