۵۰۰۰ بلیت رایگان کاهش یافته است سپاهان / ادعا مخلوط کردن بالقوه برای همکاری – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، خدمه های فوتبال سپاهان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید التعاون عربستان در چارچوب در اطراف بازگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اجتناب کرده اند ساعت ۰۰:۴۵ بامداد فردا سه شنبه به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد. این تفریحی ها به میزبانی عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت هدفمند برگزار تبدیل می شود.

سپاهان وارد این دیدار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب شرکت کننده کمتر (ریختن بورگاز) همراه خود سه گل مغلوب میزبان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است به شما فرصت دهد این نتیجه را در تفریحی بازگشت جبران تدریجی.

این در حالی است کدام ممکن است مدیران تجهیزات گلف عربستانی برای اینکه بار تولید دیگری حریف ایرانی شخصی را شکست دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام بلندی در راه صعود بردارند، ۵۰۰۰ بلیت رایگان به بینندگان شخصی حاضر می کنند.

به گزارش کورا، مخلوط کردن بالقوه همکاری مقابل سپاهان به رئوس مطالب زیر است:

خوب دروازه بان: معتز البقاوی

جاده حفاظت: سعد عبید، نواف الصبحی، مسیحی لوینداما، یزید البکر

جاده وسط: رایان الموسی، آلوارو مدران، سمیحان ​​النبات، حسن العمری، فیصل المطیری

جاده حمله: لیندر توامپا