۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیاسوئلا براورمن دادستان سابق گفت در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر دارایی سابق ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر دفاع سابق ۸۳ رای، تام توگندات رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای کسب کردند. او ۲۷ رای کسب کرد و کامی بادناک، نخست وزیر سابق، وزیر امور زنان ۴۹ رای.