۸ برابر خطر ابتلا به دو زیرسویه آمیکرونگزارش ها حاکی از افزایش درگیری این شهر با کرونا است. احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و عضو هیأت علمی انستیتو پاستور نیز به همین مشکل اشاره می کند و می گوید تا خردادماه، زیرگروه BA2 ویروس غالب کشور بود، اما از ابتدای تیرماه، زیرگروه BA5 جایگزین شد. . . سویه ای که با عفونت بالا و علائم بالینی خفیف تر مشخص می شود.