meting out 6300 بسته معیشتی بین نیازمندان مینابی

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بندرعباس، کاظم صالحی، رئیس کمیته کاهش شهرستان میناب {در این} خصوص ذکر شد: به رویداد فرا رسیدن عید سعید فطر، کمیته کاهش همراه خود همکاری سپاه پاسداران شهرستان میناب، انواع شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ بسته معیشتی بین نیازمندان این شهرستان meting out نمودند.

صالحی، خوب ارزش هر بسته معیشتی را ۶۵۰ هزار تومان عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این بسته‌های معیشتی اهدایی برای ادغام کردن: برنج، روغن، طیف گسترده ای از حبوبات، شکر، ماکارونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغ {بوده است} کدام ممکن است برای تهیه این انواع بسته بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵ میلیون تومان  قیمت شده است.

رئیس کمیته کاهش شهرستان میناب اجتناب کرده اند آمادگی این نهاد برای ترکیبی آوری زکات فطره مومنین روزه دار شهرستان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۲۵ پایگاه ترکیبی آوری زکات فطره وکفارات در مصلی ها، مساجد، محل های برگزاری نماز عید سعید فطر، امکانات نیکوکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار کمیته کاهش تحمیل تبدیل می شود.

این مقام پاسخگو برای همراه خود خاص اینکه علاوه بر این استقرار صندوق های ترکیبی آوری زکات فطره بستر های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر حضوری ترکیبی آوری زکات فطره نیز با عرضه می شود، تصریح کرد: کد دستوری #۰۷۶۸*۸۸۷۷* شماره مقوا دیجیتال ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۰۵۷۴۲۳  ویژه وجوه زکات عام پیش سوراخ بینی شده است.

انتهای پیام/ ۸۸۰۵۵
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید